1. Eigenaar
  2. Bestuur
  3. Grondplan
  4. Liturgie
  5. Restauratie
  6. Hofgids
  7. Begijnenliedjes
  8. Steun het hof
Opdracht

Het Groot Begijnhof is een weliswaar klein, maar erg actief bedrijf in volle werking.
Het is meer dan een verzameling gebouwen op een plek van 6,11 ha groot. Het blijft een schitterende getuigenis van de begijnenbeweging in een fascinerend kader van rust. Maar het blijft een spirituele en een religieuze plek die iedereen verplicht zich terug te plooien op de essentiŽle vragen die leven en samenleven voortdurend oproepen.
De belangrijkste opdracht van de eigenares, de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg, is haar patrimonium, het religieus, cultureel en architectonisch erfgoed, zowel roerend als onroerend, te beheren en in stand te houden.
Het wordt beschreven en gecatalogeerd. Zonder ophouden zijn er onderhoudswerken in uitvoering.
Als restauratie nodig blijkt wordt ze, na grondig overleg, uitgevoerd, al blijft dit een complex gegeven.

FinanciŽn

Het financieel draagvlak hiervoor wordt geleverd door de opbrengsten van de verhuring van de gebouwen. Het Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent leveren door hun subsidiŽring een uiterst belangrijke en gewaardeerde bijdrage.
Er wordt voor alle aanpassingen aan gebouwen, restauraties, verfraaiingen en verbouwingen nauw samengewerkt met een architect. Hij vormt tevens de vaste verbinding naar de dienst Onroerend Erfgoed, de provinciale dienst van Ruimte en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, als controlerende en subsidiŽrende overheid.
Het ontsluiten van het erfgoed vormt een onderdeel van het streven om een gedeelte van het Begijnhof een open-monument-karakter te geven. Straten, groene pleinen en weiden hebben, ook al zijn ze privťbezit, een openbaar karakter.
De kerk kan perfect als een open monument functioneren. Er is al een eenvoudige museale inrichting. Na aanpassing van de infrastructuur biedt ze ruimte voor culturele, wetenschappelijke en sociale evenementen.
En dan zijn er nog de gemeenschapszaal Sint-Jozef, de kapel, het Groothuis met zijn tuinÖ.

Leven in het hof

Een open Hof, maar ook een gesloten Hof: de begijnhofpoorten gaan dicht om 23 uur. De 80 huizen worden verhuurd voor bewoning, een sociaal gemengde bewoning, geen exclusief publiek. De 14 conventen, vroegere gemeenschapshuizen voor een 30-tal begijnen, worden verhuurd voor sociale en culturele doeleinden: de zorg voor gehandicapten, het welzijnswerk, de culturele inzet, de heemkunde. Er wordt letterlijk plaats gegeven aan de bezorgdheid voor mensen en waarden, een constante in de geschiedenis van de begijnen.


terug...