Glaswerk
Gebrandschilderd maaswerkpaneel (ca. 1325)
uit de afgebroken Gentse Dominicanenkerk
STAM, © foto KIK-IRPA, Brussel
Madonna in de kerk
Madonna in de kerk (detail)
bpk, Gemäldegalerie SMB, Jörg P. Anders
Glaswerk
Blauwe hoekstukken, allicht uit maaswerk, met schildering
Pand, Gent

TENTOONSTELLING

FANTASIE of REALITEIT

Glasgeheimen bij Van Eyck


De tentoonstelling in de begijnhofkerk focust op de relatie tussen glasramen en glazen voorwerpen op schilderijen van Jan Van Eyck en nog bewaard gebleven glasramen, glazen en archeologische fragmenten tot 1440.

De op de schilderijen afgebeelde glazen objecten komen voor in burgerlijke en kerkelijke gebouwen. Maar in hoeverre strookt het afgebeelde glas met de realiteit of is het pure fantasie?

Aan dit aspect uit Van Eycks oeuvre werd nooit eerder aandacht besteed. Curator Aletta Rambaut, kunsthistorica, specialiste van historische glasramen leidde de zoektocht.

Het resultaat van het onderzoek is verrassend en ook de presentatie ervan in de kerk spreekt tot de verbeelding. Er wordt tevens gepoogd een link te leggen met de glasramen uit de neogotische begijnhofkerk.

10.04 – 27.06.2021
Kerk Groot Begijnhof
Sint-Amandsberg

OPEN:
Donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur
Weekends en feestdagen van 10 tot 18 uur

Toegang gratis / Reservatie verplicht

Een vrijwillige bijdrage is welkom op BE65 2900 1689 5296 RESERVEER HIER VOLG ONS OP FACEBOOK Glaswerk

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door talrijke bruiklenen:

 • Museum M, Leuven
 • De Regie der Gebouwen, Brussel
 • Agentschap Onroerend Erfgoed Archeologiedepot, Vilvoorde
 • STAM, Gent
 • Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Gent
 • Archief Gent
 • Stichting de Bethune, Marke
 • Willy Van den Bossche, Schoten
 • Mineralogische Academie, Merksem
 • Erfgoed Zeeland, Middelburg
 • UGent

Tentoonstellingsteam:

 • Aletta Rambaut, curator. Kunsthistorica historische glasramen en hun conservatie, lid van het Corpus Vitrearum en bestuurslid vzw Begijnhof
 • Gino Bulcke, scenografie en vormgeving
 • Lieven Decaluwe, coördinatie, voorzitter vzw Begijnhof
 • Jeannine Baldewijns, adviseur, bestuurslid vzw Begijnhof
 • Cecile Vanooteghem, adviseur, bestuurslid vzw Begijnhof
 • Annemie Van Dyck, adviseur
 • Bart Stevens, directeur patrimonium en beheer Begijnhof
 • Veerle Eeckhout, administratief medewerkster Begijnhof
 • Marc Vanderper, logistiek medewerker, elektriciteit
 • Veerle Vereecken, vormgeving flyer
 • Anne Damman, adviseur
 • Jaak De Vos, belichting
 • Lut De Vogelaere, adviseur
 • Mathieu Serruys en Joris Verdoodt, website

Met steun van:
Glaswerk