Gebruiken in het hof en reglement...

Toen er nog uitsluitend begijnen en vrome dames het Hof bewoonden, was er reeds een beperkte Hofgids in omloop deels getypt, deels handgeschreven. Elk huis had twee tot vier bewoonsters met welomschreven taken voor het onderhoud. Het algemeen reglement was erg streng wat het uitzicht van de woningen betrof, stipuleerde dat elkeen in huis bleef na 21 uur en waarschuwde de wereldlijke bewoonsters tegen het gevaar van manspersonen.
meer...Zuster Matteke...

De legende van het devote begijntje ‘zuster Matteken’ werd in 1673 beschreven op een folio die bewaard wordt in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent. De kapittelzaal van het Groothuis van het Begijnhof te Sint-Amandsberg is naar haar vernoemd.
meer...H. Elisabeth van Thüringen...

De H. Elisabeth van Thüringen is de patrones van het Groot Begijnhof. Geboren in Hongarije in 1207 als koningsdochter, werd ze vorstin van Thüringen. Tijdens de hongersnoden hielp ze haar onderdanen met haar persoonlijke bezittingen. Haar motto was: laten we de mensen blij maken. Ze stierf in 1231 als “begijn” in het door haar opgerichte hospitaal in Marburg waar ze de zieken verzorgde. Reeds in 1235 werd ze heilig verklaard.
binnenkort meer...Theresia Verhaeghe, het heilig begijntje...

Theresia Verhaeghe (1779 – 1853) eist een bijzondere plaats op in de geschiedenis van de Gentse Begijnhoven. Haar grote devotie tot de Heilige Antonius van Padua leidde tot de naamgeving van de kapel op het Begijnhof te Sint-Amandsberg. Ze was de tante van Julie Verhaeghe die Grootjuffer was ten tijde van de verhuizing van Gent naar Sint-Amandsberg.
meer...