Het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg is, door toedoen van het mecenaat van de hertog van Arenberg, gebouwd in 1874 voor de 700 bewoners, een honderdtal dames naast een zeshonderd begijnen, die het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth in Gent moesten verlaten onder druk van het liberale stadsbestuur. Meer dan zes eeuwen lang huisden de begijnen in hun Hof aan het einde van de Gentse Burgstraat. Het werd volgens de overlevering in 1234 door Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen bevestigd. In 2003 overlijdt de laatste Grootjuffrouw. Toen verstilde de begijnenbeweging.

 
meer...